zDolny Ślązak - (użytkownik niezalogowany)
Konkursy realizowane są w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień.

Arkusze:

2023

Nazwa Arkuszaarkuszklucz
FINAŁOWY BIOLOGIA_2023
FINAŁOWY CHEMICZNY_2023
FINAŁOWY FIZYKA_2023
FINAŁOWY GEOGRAFIA_2023
FINAŁOWY HISTORIA_2023
FINAŁOWY JĘZYK ANGIELSKI_2023
FINAŁOWY JĘZYK NIEMIECKI_2023
FINAŁOWY MATEMATYKA_2023
FINAŁOWY POLONISTYCZNY_2023
POWIATOWY BIOLOGIA_2023
POWIATOWY CHEMIA_2023
POWIATOWY FIZYKA_2023
POWIATOWY GEOGRAFIA_2023
POWIATOWY HISTORIA_2023
POWIATOWY JĘZYK ANGIELSKI_2023
POWIATOWY JĘZYK NIEMIECKI_2023
POWIATOWY JĘZYK POLSKI_2023
POWIATOWY MATEMATYKA_2023
SZKOLNY BIOLOGIA_2023
SZKOLNY CHEMIA_2023
SZKOLNY FIZYKA_2023
SZKOLNY GEOGRAFIA_2023
SZKOLNY HISTORIA_2023
SZKOLNY JĘZYK ANGIELSKI_2023
SZKOLNY JĘZYK NIEMIECKI_2023
SZKOLNY JĘZYK POLSKI_2023
SZKOLNY MATEMATYKA_2023

2022

Nazwa Arkuszaarkuszklucz
FINAŁOWY BIOLOGIA_2022
FINAŁOWY CHEMIA_2022
FINAŁOWY FIZYKA_2022
FINAŁOWY GEOGRAFIA_2022
FINAŁOWY HISTORIA_2022
FINAŁOWY JĘZYK ANGIELSKI_2022
FINAŁOWY JĘZYK NIEMIECKI_2022
FINAŁOWY JĘZYK POLSKI_2022
FINAŁOWY MATEMATYKA_2022
POWIATOWY BIOLOGIA_2022
POWIATOWY CHEMIA_2022
POWIATOWY FIZYKA_2022
POWIATOWY GEOGRAFIA_2022
POWIATOWY HISTORIA_2022
POWIATOWY JĘZYK ANGIELSKI_2022
POWIATOWY JĘZYK NIEMIECKI_2022
POWIATOWY JĘZYK POLSKI_2022
POWIATOWY MATEMATYKA_2022
SZKOLNY BIOLOGIA_2022
SZKOLNY CHEMIA_2022
SZKOLNY FIZYKA_2022
SZKOLNY GEOGRAFIA_2022
SZKOLNY HISTORIA_2022
SZKOLNY JĘZYK ANGIELSKI_2022
SZKOLNY JĘZYK NIEMIECKI_2022
SZKOLNY JĘZYK POLSKI_2022
SZKOLNY MATEMATYKA_2022

2021

Nazwa Arkuszaarkuszklucz
FINAŁOWY BIOLOGIA_2021
FINAŁOWY CHEMIA_2021
FINAŁOWY FIZYKA_2021
FINAŁOWY GEOGRAFIA_2021
FINAŁOWY HISTORIA_2021
FINAŁOWY JĘZYK ANGIELSKI_2021
FINAŁOWY JĘZYK NIEMIECKI_2021
FINAŁOWY MATEMATYCZNY_2021
FINAŁOWY POLONISTYCZNY_2021
POWIATOWY BIOLOGIA_2021
POWIATOWY CHEMIA_2021
POWIATOWY FIZYKA_2021
POWIATOWY GEOGRAFIA_2021
POWIATOWY HISTORIA_2021
POWIATOWY JĘZYK ANGIELSKI_2021
POWIATOWY JĘZYK NIEMIECKI_2021
POWIATOWY JĘZYK POLSKI_2021
POWIATOWY MATEMATYKA_2021
SZKOLNY BIOLOGIA_2021
SZKOLNY CHEMIA_2021
SZKOLNY FIZYKA_2021
SZKOLNY GEOGRAFIA_2021
SZKOLNY HISTORIA_2021
SZKOLNY JĘZYK ANGIELSKI_2021
SZKOLNY JĘZYK NIEMIECKI_2021
SZKOLNY JĘZYK POLSKI_2021
SZKOLNY MATEMATYKA_2021

2020

Nazwa Arkuszaarkuszklucz
FINAŁOWY BIOLOGIA_2020
FINAŁOWY CHEMIA_2020
FINAŁOWY FIZYKA_2020
FINAŁOWY GEOGRAFIA_2020
FINAŁOWY HISTORIA_2020
FINAŁOWY JĘZYK ANGIELSKI_2020
FINAŁOWY JĘZYK NIEMIECKI_2020
FINAŁOWY MATEMATYKA_2020
FINAŁOWY POLONISTYCZNY_2020
POWIATOWY BIOLOGIA_2020
POWIATOWY CHEMIA_2020
POWIATOWY FIZYKA_2020
POWIATOWY GEOGRAFIA_2020
POWIATOWY HISTORIA_2020
POWIATOWY JĘZYK ANGIELSKI_2020
POWIATOWY JĘZYK NIEMIECKI_2020
POWIATOWY JĘZYK POLSKI_2020
POWIATOWY MATEMATYKA_2020
SZKOLNY BIOLOGIA_2020
SZKOLNY CHEMIA_2020
SZKOLNY FIZYKA_2020
SZKOLNY GEOGRAFIA_2020
SZKOLNY HISTORIA_2020
SZKOLNY JĘZYK ANGIELSKI_2020
SZKOLNY JĘZYK NIEMIECKI_2020
SZKOLNY JĘZYK POLSKI_2020
SZKOLNY MATEMATYKA_2020

2019

Nazwa Arkuszaarkuszklucz
FINAŁOWY BIOLOGIA_2019
FINAŁOWY CHEMIA_2019
FINAŁOWY FIZYKA_2019
FINAŁOWY GEOGRAFIA_2019
FINAŁOWY HISTORIA_2019
FINAŁOWY JĘZYK ANGIELSKI_2019
FINAŁOWY JĘZYK NIEMIECKI_2019
FINAŁOWY JĘZYK POLSKI_2019
FINAŁOWY MATEMATYKA_2019
POWIATOWY BIOLOGIA_2019
POWIATOWY CHEMIA_2019
POWIATOWY FIZYKA_2019
POWIATOWY GEOGRAFIA_2019
POWIATOWY HISTORIA_2019
POWIATOWY JĘZYK ANGIELSKI_2019
POWIATOWY JĘZYK NIEMIECKI_2019
POWIATOWY JĘZYK POLSKI_2019
POWIATOWY MATEMATYKA_2019
SZKOLNY BIOLOGIA_2019
SZKOLNY CHEMIA_2019
SZKOLNY FIZYKA_2019
SZKOLNY GEOGRAFIA_2019
SZKOLNY HISTORIA_2019
SZKOLNY JĘZYK ANGIELSKI_2019
SZKOLNY JĘZYK NIEMIECKI_2019
SZKOLNY JĘZYK POLSKI_2019
SZKOLNY MATEMATYKA_2019

2018

Nazwa Arkuszaarkuszklucz
finałowy_biologiczny_2018
finałowy_chemiczny_2018
finałowy_fizyczny_2018
finałowy_francuski_2018
finałowy_geograficzny_2018
finałowy_historyczny_2018
finałowy_język angielski_ślązaczek_2018
finałowy_język angielski_ślązak_2018
finałowy_matematyczny_2018
finałowy_matematyczny_ślązaczek_2018
finałowy_niemiecki_ślązaczek_2018
finałowy_niemiecki_ślązak_2018
finałowy_polonistyczny_2018
finałowy_polonistyczny_ślązaczek_2018
powiatowy_angielski_ślązaczek_2018
powiatowy_angielski_ślązak_2018
powiatowy_francuski_ślązak_2018
powiatowy_humanistyczny_2018
powiatowy_mat_fiz_2018
powiatowy_matematyka_ślązaczek_2018
powiatowy_niemiecki_ślązaczek_2018
powiatowy_niemiecki_ślązak_2018
powiatowy_przyrodniczy_2018
powiatowy_ślązaczek_język_polski_2018
szkolny_angielski_ślązaczek_2018
szkolny_angielski_ślązak_2018
szkolny_francuski_2018
szkolny_humanistyczny_2018
szkolny_język polski_ślązaczek_2018
szkolny_mat_fiz_2018
szkolny_matematyka_ślązaczek_2018
szkolny_niemiecki_ślązaczek_2018
szkolny_niemiecki_ślązak_2018
szkolny_przyrodniczy_2018
Kuratorium Oświaty  Marszałek Województwa Dolnośląskeigo  Dolnosląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

© 2018-2024 zDolny Ślązak